logo
Hebei Baiyang Bed Industry Manufactory
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
Sản Phẩm chính: Giường Điện bệnh viện, giường thủ công, giường điều dưỡng HOMECARE, xe đẩy y tế, tủ y tế